Hellas ljusakademi arbetsljus

För att få en bra belysning på sin arbetsplats finns det några saker man bör veta, t.ex. att lumen inte är avgörande utan att det är lux-värdet som är viktigast. Här hittar du några saker till som kan vara bra att känna till…

Lux
Lux
Lux är det värde som är mest intressant för att beskriva hur en strålkastare lyser. Värdet är avgörande för upplysningen av ett arbetsområde och anger hur mycket ljus som når fram till en viss yta. Belysningsstyrkan mäts med en luxmätare för att fastställa om en arbetsyta är tillräckligt belyst. Belysningsstyrkan uppgår till 1 lux när ett ljusflöde på 1 lumen jämnt belyser en yta på 1 m2. Viktigt är att samla ljuset och generera en jämnt fördelad och homogen belysning utan mörka områden eller fläckar. Så kallade isoluxdiagram/ljusdiagram används för att visa hur våra arbetsstrålkastare lyser.Så kallade isoluxdiagram/ljusdiagram används för att visa hur våra extraljus lyser.

Lumen

Lumen
Lumen anger den totala mängd ljus som en strålkastare avger i alla riktningar. Lumen tar inte hänsyn till i vilken riktning ljuset strålar vilket innebär att detta värde ofta är missvisande när det handlar om hur riktad belysning som arbetsljus och extraljus fungerar i praktiken. Hella anger endast verkliga uppmätta lumen medan många konkurrenter anger kalkylerade teoretiska lumen.

Isoluxdiagram
För att jämföra olika strålkastare och för att kunna välja rätt strålkastare för sitt behov används isoluxdiagram. Hellas isoluxdiagram är baserade på att arbetstrålkastaren är monterad på 2,5 meters höjd och nedvinklad enligt gällande rekommendation. Så för att avgöra om ett arbetsljus ger tillräckligt ljus, titta på våra isoluxdiagram, låt inte lumenvärdet styra ditt val.

Kelvin (K)
Kelvin är enheten för färgtemperatur. Dagsljus ligger runt 5500-6500K, en halogenlampa har ca. 3200K och en standard xenonlampa ca. 4300- 4600K. Det optimala är att ha en färg-temperatur på ljuset som ligger så nära dagsljus som möjligt, det är vilsammare för ögat och färgåtergivningen blir korrekt. Om färgtemperaturen blir för hög och närmar sig 7000K blir ljuset blåare för att sedan gå över mot violett. WATT (W) Watt är måttenhet för strålkastarens effektförbrukning och har ingen koppling till lux- eller lumenvärden. Ett högt Watt-tal är alltså inget bevis på bra ljusutbyte utan endast ett mått på effektförbrukningen.

Närfälts- eller långtnående upplysning
Närfältsupplysning ger en bred och intensiv upplysning av arbetsområdet närmast fordonet. En långtnående strålkastare ger en smalare ljusbild vars ljusaste punkt inte strålar på marken förrän 30-40 meter framför fordonet. En kombination av dessa båda ljusbilder kan ibland ge det bästa resultatet. Ställ in strålkastarnas nedvinkling och sidoriktning så att övergången mellan dem blir mjuk.

Montering 
Beroende på hur högt strålkastaren sitter ändras ljusbilden och belysningen. Optimal monteringshöjd är 2,5 m. Ändring av arbetsstrålkastarens nedvinkling leder till en helt annan belysning. Lutningsvinkeln ska beroende på användningsområde ligga mellan 2° och 15°.
• Stor nedvinkling: ljuskäglan ligger närmare fordonet.
• Ju större nedvinkling, desto intensivare blir ljuset i kärnan respektive i början av ljuskäglan.
• Liten nedvinkling: ljuskäglan når långt fram.
• Ju mindre nedvinkling, desto längre blir ljuskäglan.
• Genom att kombinera flera, ibland t.o.m. olika arbetsstrålkastare kan man skapa en ideal ljusbild.

Regler och lagar
CE-märkning
Ett grundläggande krav för att få CE-märka och sälja produkter i Europa som kan störa annan elektronisk utrustning är att dessa uppfyller kraven i EMC-direktivet 2004/108/EG. Tillverkarna själva måste försäkra att produkterna överensstämmer med reglerna för CE-märkning.

ECE R10 - elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
ECE-R10
Fordon och fordonskomponenter skall enligt lagen om EMC-kompatibilitet uppfylla kraven i reglementet ECE-R10. LED- och xenonstrålkastare kan generera störstrålning som påverkar fordons elektroniksystem negativt. Hella lägger stor vikt på att utveckla högkvalitativa störningsfria strålkastare. Förutom de lagstiftade kraven ECE-R10 utförs ytterligare tester enligt CISPR25 standard. Testkraven här är högre och säkerställer att radio och GPS inte påverkas. Hellas arbetsstrålkastare uppfyller de högsta kraven enligt automotiva standarder inom viktiga frekvensområden.

ECE-R23, reglemente för backstrålkastare
På fordon längre än 6 m är två extra backstrålkastare baktill (totalt fyra) eller två backstrålkastare baktill och en backstrålkastare på vardera sidan tillåtet, under förutsättning att dessa är ECE-godkända och märkta 00AR. Godkända backstrålkastare får kopplas in via backljuskontakten.

ADR – transport av farligt gods
För att få monteras på fordon avsedda att transportera farligt gods på väg, järnväg och inrikes sjöfart måste arbetsstrålkastarna vara godkända för detta. Flertalet av Hellas arbets-strålkastare är ADR-godkända. Förutsättning för godkännande: en skada på ljuskällan får inte leda till antändning av explosiva medier.

IP-skyddsklass
Detta är en internationell skyddsgrad och specificerar vilket skydd produkten har mot inträngande av fasta eller flytande främmande ämnen, t.ex. damm eller vatten. Hellas LED arbetsstrålkastare klarar i de flesta fall IP6K9K och IP6K8, vilket betyder att de tål hög-tryckstvätt och nedsänkning i vatten.

Termokontroll 
Bra termokontroll är nödvändigt. Anledningen till detta är att det uppstår värme när en LED börjar lysa. Ju mer ström som tillförs, desto varmare blir LED:en. Ljusflöde och livslängd avtar vid för hög temperatur. Värmen måste alltså ledas bort till omgivningen till exempel via lamphuskonstruktionen. Vid risk för överhettning styrs strömtillförseln med termogivare vilket ger LED:erna ett pålitligt skydd mot överhettning.

Felpolariseringsskydd 
Hellas LED arbetsstrålkastare är utrustade med felpolariseringsskydd som skyddar LED och elektronik om anslutningskablarna skulle förväxlas.

Avsäkring 
Det behövs säkringar, speciellt för LED-utrustning med högre effekt. Mer information finns i monteringsanvisningen till respektive Hellas LED-arbetsstrålkastare.

Hella • 191 81 Sollentuna • Telefon: 08-92 30 00 • Kontakta oss
Namn
E-mail*
Meddelande
* Ett meddelande skickas även till din egen e-mail