Ljusteknik

Synen är det viktigaste sinnet när det gäller trafiksäkerhet. Synen kan dock påverkas negativt under vissa omständigheter, till exempel vid skymning, dålig väderlek, smutsiga rutor osv. Därför är olycksrisken under sådana förhållanden förhållandevis hög. Den växlande och ständigt ökande mobiliteten och den ökade trafiktäthet som är en följd av detta utgör ytterligare en risk. För att klara av dessa krav arbetar man ständigt på att förbättra befintliga ljustekniska system samt att utveckla nya sådana system.

LED - Light Emitting Diode - lysdioder

LED - lysdioder - ljusalstring i en elektronisk komponent, halvledare

Fördelare med LED:

  • Hög ljuseffekt
  • Låg strömförbrukning
  • Underhållsfritt
  • Extremt lång livslängd
  • Multivolt
  • 100% vatten- och dammtätt
  • Hög vibrationstålighet
  • Låg temperatur på strålkastarglaset

Läs mer om LED här!

 

Xenon

Xenonlampan kallas ibland även gasurladdningslampa. Xenonljus alstras av en ljusbåge i en glaskolv fylld med xenongas och ger ett mycket kraftigt ljus.

 

Läs mer om xenon här!

 

Halogen

Glödlampan bygger sin ljusalstring på höga temperaturer, upp till 3 000°C. Halogenglödlampor innehåller en gasblandning med halogenföreningar (vanligen jod- eller bromföreningar)

Läs mer om halogen här!

 

 

Hella • 191 81 Sollentuna • Telefon: 08-92 30 00 • Kontakta oss
Namn
E-mail*
Meddelande
* Ett meddelande skickas även till din egen e-mail