Viltolyckor

Viltolyckor Viltolyckor

Varje år inträffar över 35.000 olyckor i Sverige, de flesta i mörker.

I vissa områden står viltolyckorna faktiskt för ca 70% av alla trafikolyckor. Många av dom får också en tragisk utgång. Cirka 5 personer per år dödas vid viltolyckor och fler än 1000 skadas, oftast i huvudet och nacken. Djur på vägen är bara en av anledningarna till att skaffa extraljus. Det finns mycket annat att upptäcka också, till exempel fotgängare och cyklister utan reflexer eller med dålig belysning. Ju bättre ljus man har, desto lättare är det att upptäcka faran i tid.

Siktsträcka

Vid dagsljuskörning har du blicken 100 till 400 meter framför bilen. Vid mörkerkörning är siktsträckan kortare och blicken flyttas närmare bilen.
Körningen blir mer ansträngande och du blir fortare trött, vilket gör att din reaktionstid förlängs och du får kortare tid på dig att reagera. Om du kör i 100 km/h avverkar du 28 meter per sekund. I den farten får du 3 sekunder extra på dig att reagera för varje 100 meter du förlänger sikten. I dessa sammanhang är tre sekunder mycket lång tid.

Vilt på vägen

Hur undviker du att råka ut för en viltolycka? Det viktigaste är naturligtvis att du anpassar farten efter sikt och väglag. Även om det är sant att våren och försommaren är en farlig period då älgens fjolårskalvar överges, är det viktigt att veta att det sker viltolyckor året om. Inte minst på hösten under brunstperioden och på vintern när det är mycket snö i skogen.

Älgvett

  • Respektera varningsskyltarna. Var uppmärksam där det är skyltat för älg.
  • En älgko väger runt 350 kg och en älgtjur omkring 450 kg. Om du dessvärre inte har något annat val än att kollidera, t ex på grund av mötande trafik – sikta på älgens bakparti. Med lite tur hinner den undan, annars är åtminstone den delen av älgen lättare och har lägre tyngdpunkt.
  • Vad du gör, sväng inte över på fel vägbana. Den mötande trafiken utgör en ännu större fara än älgen.
  • Ser du en älg på långt avstånd, undvik att tuta på älgen och om det är möjligt, blända ner till halvljus. En bländad eller skrämd älg uppför sig oberäkneligt.
  • Spana av vägrenarna. Har du en passagerare i bilen kan hon eller han hjälpa till med det.
  • Ser du reflexer i mörkret kan det vara en älg. Älgens ögon reflekterar billjuset.

  • Använd extraljus och heljus vid mörkerköring och blända inte av för tidigt. Visa dock hänsyn till mötande trafik.

Om olyckan skulle vara framme

Även om det inte har uppstått personskador så är en viltolycka en obehaglig upplevelse. Därför kan det vara svårt att hålla huvudet kallt och handla rätt.
Tänk på att du alltid är skyldig att anmäla en viltolycka. Ring polisen och märk ut platsen för olyckan väl om dumåste köra därifrån för att ringa. Ett tips är att nollställa trippmätaren så att du kan ge en bra beskrivning av var olyckan skedde.

Så här säger lagen

Om man kört på en älg, hjort, rådjur, björn, lo, varg, järv, utter, örn, vildsvin eller mufflonfår och djuret skadats eller dödats vid sammanstötningen är fordonets förare alltid skyldig att snarast möjligt underrätta närmaste polismyndighet.
(40§ jaktförordningen)

Ljusbilder extraljus

Hur fördelas ljuset på vägbanan?

Här hittar du vår översikt som hjälper dig hitta rätt ljusbild.

Ljusbilder Hella extraljus
Hella • 191 81 Sollentuna • Telefon: 08-92 30 00 • Kontakta oss
Namn
E-mail*
Meddelande
* Ett meddelande skickas även till din egen e-mail