ZEROGLARE

ZEROGLARE ZEROGLARE

HELLA Mining har utvecklat optiksystem ZEROGLARE för att tillföra vägtrafikens säkerhet och komfort till gruvarbetsplatsen. Med optiksystemet ZEROGLARE undviker du att ljus från mötande  trafik bländar föraren och riskerar att skapa obehag eller orsaka olyckor.

Det innovativa optiksystemet har ett horisontellt bländskydd som styr ljuset ner i marken framför fordonet i stället för att lysa mötande operatörer i ögonen.
ZEROGLARE

Många tillverkare av arbetsbelysning har inte kapacitet att utforma och utveckla egna optiklösningar, utan använder standardkomponenter från husbelysning eller utomhusstrålkastare i sina system. Det innebär att risken för bländning ökar i takt med ljusstyrkan och mötande förare lätt får ljuset i ögonen.

I samråd med företrädare för gruvindustrin bestämde sig därför HELLA Mining för att investera i utvecklingen av ett optiksystem som kunde rikta ljuset bara dit det behövdes. Det färdiga resultatet är konceptet ZEROGLARE, som ger operatören bättre sikt och ökad säkerhet utan att blända mötande operatörer vid arbeten såväl ovan som under jord.

Modellerna RokLUME 380 och RokLUME 280 är båda kraftfulla arbetsstrålkastare på upp till
7 500 respektive 4 300 uppmätta lumen. Den avancerade designen och robotmonteringen säkerställer att RokLUME-arbetsstrålkastarna är tillräckligt täta och dränkbara för att möta de stränga skyddskraven för IP 6K9K och IP 6K8, så att varken damm eller vatten kan tränga in. RokLUME-arbetsstrålkastarna har ett NanoSafe-ytskikt med nonstick-egenskaper och är lätta att göra rent, de går snabbt att montera tack vare Nord-Lock-brickorna och har riktningsvinklarna ingraverade på hållarfoten.

RokLUME 380 ansluts via en säker, dubbelisolerad silikonkabel med mycket slittålig kabelförskruvning. Medföljer gör även en DT-kontakt för båda ändarna, vilket gör både eftermonteringar och nyinstallationer enkla att utföra. Bara de bästa materialen användes vid utvecklingen av RokLUME-strålkastarna; till exempel är linsen av slagtålig, härdad poly-karbonatplast, hållaren av rostfritt stål och huset av aluminium med korrosionsskydd. Ett beprövat gummidämpningssystem håller allt på plats och skyddar mot vibrationer och strålkastarna uppfyller ECE-R10 och RCM (EMC).

Lumenmätning enligt LM-79-08

Det korrekta sättet att mäta ljusflöde för strålkastare och arbetsbelysning är att använda en vinkelmätare. Instrumentet mäter fastställda vinklar i en sfär, normalt 90 grader i alla riktningar (en halvsfär). Resultatet är börvärden för belysning i alla mätta delvinklar. Med vår programvara ”Helios” analyserar vi de uppmätta värdena och får fram korrekt ljusflöde i lumen. Alla mätningar utförs vid en omgivningstemperatur på 23 °C. Ljusflödet mäts efter 30 minuters användning när ljusenhetens temperatur har stabiliserats, LED:erna har då uppnått drifttemperatur.

NanoSafe

HELLA Mining presenterar nya och extremt korrosionståliga arbetsstrålkastare med motståndskraftigt specialytskikt, perfekt för gruvarbeten under tuffa förhållanden. Vi kallar den nya tekniken NanoSafe. På modellerna med NanoSafe-ytbehandling användes tre extra skikt för att göra strålkastarna ännu mer korrosionsbeständiga och en nonstick-beläggning som gör dem lättare att rengöra. Dessa tre extra skikt innebär ett mycket högre och mer varaktigt skydd mot korrosion. NanoSafe-tekniken kommer att användas exklusivt på LED-arbetsbelysning för gruvindustrin, där extremt hårda förhållanden råder.

RFCommSafe – elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Alla LED-lampor innehåller elektroniska kretsar. Dessa kretsar får inte orsaka störningar i andra enheter och får i sin tur inte heller påverkas av strålning från andra enheter. RFCommSafe-produkter utvecklades med tanke på att vissa typer av radiokommunikations-utrustning kan ”self-tuna” att vara väldigt känsliga i avlägsna områden. I sådana situationer kan de begränsningar som föreskrivs i lagstadgade krav och som fastställs i standarder som CISPR15 eller UNECE visa sig vara otillräckliga för att förhindra störningar i känslig radiokommunikationsutrustning.
Belysning med RFCommSafe-märkning är utformad för att klara ännu hårdare krav än de i gällande CISPR15-, CISPR25- och UNECE-standarder.

Hella • 191 81 Sollentuna • Telefon: 08-92 30 00 • Kontakta oss
Namn
E-mail*
Meddelande
* Ett meddelande skickas även till din egen e-mail