Godkännanden

ECE-R10 (EMC)

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) betecknar två faktorer som är ett väsentligt kvalitetskriterium hos optiska signalsystem och arbetsstrålkastare.

 

  • Störningsutsändning: begränsning av utsändningen av elektromagnetiska störningar i en omfattning som garanterar störningsfri drift av närbelägen utrustning. 
  • Störningstålighet: garanterar tillräckligt högt motstånd mot utifrån kommande elektromagnetiska störningar.

De lagstadgade underlagen för detta är CISPR 25 samt ISO 7637 och 11452.

Skyddsklasstandard CISPR 25

CISPR 25 är standarden för störningsutsändning och har en klassificering från 1 till 5. Produkter i klass 5 uppfyller de högsta kraven och är även lämpliga för fastmontering direkt intill en antenn. Med klass 3 uppfylls alla lagstadgade standarder och ett rimligt skydd i de vanliga praktiska tillämpningarna säkerställs. HELLA ljussystem uppfyller minst klass 3, många t.o.m. klass 5 och garanterar absolut funktionssäkerhet i alla användningssituationer.

GGVSEB/ADR

GGVSEB betyder Förordningar om farligt gods för vägtrafik, järnväg och inrikes sjöfart. Denna förordning används för att EU-rådets och EU-direktiv 2008 / 68 / EG av den 24. september 2008 ska kunna efterlevas vid transport av farligt gods. Arbetsstrålkastare som är märkta på detta sätt är godkända för montering på transportanordningar som måste motsvara bestämmelserna enligt GGVSEB/ADR.

ECE-R23

På fordon längre än 6 m är två extra backstrålkastare baktill (totalt fyra) eller två backstrålkastare baktill och en backstrålkastare på vardera sida tillåtet, under förutsättning att dessa är ECE-godkända och märkta 00AR.

Från och med juli 2006 gäller nya regler för backstrålkastare på lastbilar och släpvagnar:

  • Det är tillåtet att montera extra typgodkända backstrålkastare bak på fordonet.
  • Alternativt är tillåtet att montera en extra backstrålkastare per vagnsida.
  • Montering av dimstrålkastare på bakvagnen förbjuds.
  • Användning av arbetsstrålkastare som backstrålkastare förbjuds. 

Backstrålkastare

Variant A: Två backstrålkastare på bakvagnen.
Variant B: En extra backstrålkastare på varje sida.
Variant C: Två extra backstrålkastare på bakvagn och en extra backstrålkastare på varje sida.

Hella • 191 81 Sollentuna • Telefon: 08-92 30 00 • Kontakta oss
Namn
E-mail*
Meddelande
* Ett meddelande skickas även till din egen e-mail