Skyddsklasser

IP-skyddsklassen anger hur motståndskraftig produkten är. Klasserna definieras enligt DIN 40 050 del 9.

Skyddsklass IP 5K4K
Damm får endast tränga in i sådan mängd att funktion och säkerhet inte påverkas. Vatten som stänker mot huset från alla riktningar med förhöjt tryck får inte ha någon skadlig inverkan; vattentryck ca 4 bar.

Skyddsklass IP 5K9K
Damm får endast tränga in i sådan mängd att funktion och säkerhet inte påverkas. Vatten som riktas mot huset vid högtrycks-/ ångrengöring får inte ha någon skadlig inverkan; vattentryck ca 80 bar.

Skyddsklass IP 6K4K
Damm får inte tränga in. Vatten som stänker mot huset från alla riktningar med förhöjt tryck får inte ha någon skadlig inverkan; vattentryck ca 4 bar.

Skyddsklass IP 6K7
Damm får inte tränga in. Inget vatten får tränga in, inte ens vid tillfällig neddoppning.

Skyddsklass IP 6K8
Damm får inte tränga in. Skyddad vid permanent nedsänkning i vatten – vatten får inte tränga in i sådan mängd att skadlig verkan uppstår när huset sänks ner under vatten under fastställda villkor.

Skyddsklass IP 6K9K
Damm får inte tränga in. Vatten som riktas mot huset vid högtrycks-/ångrengöring får inte ha någon skadlig inverkan; vattentryck ca 80 bar.

Tips!
Vatten som riktas mot huset vid högtrycks-/ångstrålerengöring (vattentryck ca. 80-100 bar) har ingen skadlig verkan på strålkastare med skyddsklass IP 5K9K eller IP6K9K.

Xenon

Gasurladdningslampor alstrar ljus enligt den fysikaliska principen för elektrisk urladdning. När tändspänning från en elektronikenhet läggs på joniseras gasen mellan lampans elektroder (fylld med ädelgasen xenon och en blandning av metaller och metallhalogenider) och fås att lysa med hjälp av en ljusbåge.

Under den kontrollerade tillförseln av växelström (ca 400 HZ) förångas de flytande och fasta ämnena på grund av den höga temperaturen. Lampan når full ljusstyrka först efter några sekunder när alla beståndsdelar har joniserats. För att undvika att lampan förstörs genom den okontrollerat ökande strömmen begränsas strömmen av en elektronikenhet.

När full ljusstyrka har uppnåtts behövs bara en driftspänning (inte tändspänning) på 85 V så att den fysikaliska processen underhålls. Ljusflöde, ljusutbyte, ljustäthet och livslängd är betydligt bättre än för halogenlampor.

Xenonlampan har ett dagljusliknande sken och är därför mer vilsamt för ögat än halogenljus och ger även en mer korrekt färgåtergivning.

Några av Hellas Xenon-produkter

De bästa bilmärkena vill självklart arbeta med de bästa leverantörerna.
De bästa bilmärkena vill självklart arbeta med de bästa leverantörerna.

Tysk spetsteknologi i kombination med ett kundorienterat synsätt och förmågan att läsa av samhällsförändringar har genom åren lett till att många ledande biltillverkare valt Hella som samarbetspartner.

Spetskompetens inom produkt-utveckling.
Spetskompetens inom produkt-utveckling.

Kärnan i Hellas personaltrupp utgörs av ingenjörer och forskare med spetskompetens inom produktutveckling, laboratorietester och tillverkningsprocesser, men designers och marknadsförare spelar en lika viktig roll i det ständigt pågående arbetet med att utveckla Hellas varumärke.

Hella är en del av KGK-gruppen.
Hella är en del av KGK-gruppen.

Vi använder koncerngemensamma funktioner för att hantera ordermottagning, logistik och leveranser. Det betyder att vi drar fördel av det stora företagets storskalighet och kvalitetssäkring till en lägre kostnad än vi annars kunnat erbjuda. Hos oss kan du känna dig trygg med att logistik och leveranser fungerar som de ska.

Läs mer teknik och kvalitet