Spetskompetens inom produkt-utveckling.
Spetskompetens inom produkt-utveckling.

Kärnan i Hellas personaltrupp utgörs av ingenjörer och forskare med spetskompetens inom produktutveckling, laboratorietester och tillverkningsprocesser, men designers och marknadsförare spelar en lika viktig roll i det ständigt pågående arbetet med att utveckla Hellas varumärke.

De bästa bilmärkena vill självklart arbeta med de bästa leverantörerna.
De bästa bilmärkena vill självklart arbeta med de bästa leverantörerna.

Tysk spetsteknologi i kombination med ett kundorienterat synsätt och förmågan att läsa av samhällsförändringar har genom åren lett till att många ledande biltillverkare valt Hella som samarbetspartner.

KGK är Hella Sverige.
KGK är Hella Sverige.

Vi använder koncerngemensamma funktioner för att hantera ordermottagning, logistik och leveranser. Det betyder att vi drar fördel av det stora företagets storskalighet och kvalitetssäkring till en lägre kostnad än vi annars kunnat erbjuda. Hos oss kan du känna dig trygg med att logistik och leveranser fungerar som de ska.

Hellas milstolpar

1899

Industriell tillverkning av parafinlampor och biltutor startar i Lippstadt

1908

HELLAs första produktinnovation – System HELLA acetylenstrålkastare

1936

WMI levererar den första strålkastaren till den absolut första VW-prototypen

1936

WMI tecknar kontrakt med Ford avseende belysning till alla bilmodeller

1956

WMI tecknar kontrakt med Ford avseende belysning till alla bilmodeller. WMI tecknar kontrakt med Ford avseende belysning till alla bilmodeller

Under mer än 100 år har Hellas utveckling av innovativa produkter och processer gått hand i hand med de nya behov, nya utmaningar och nya värderingar som bilindustrin ständigt ställts inför. Den spännande resan har fört Hella från en liten mekanisk verkstad i tyska Lippstadt till att bli en av världens ledande tillverkare av ljus- och elektronikprodukter till bilar.