Ljusteknik

Synen är det viktigaste sinnet när det gäller trafiksäkerhet. Synen kan dock påverkas negativt under vissa omständigheter, till exempel vid skymning, dålig väderlek, smutsiga rutor osv. Därför är olycksrisken under sådana förhållanden förhållandevis hög. För att klara av dessa krav arbetar man ständigt på att förbättra befintliga ljustekniska system samt att utveckla nya sådana system.

LED

Den moderna tekniken har nu också kommit till strålkastare. LED strålkastare har många fördelar som realiserats av Hella på ett optimalt sätt. Nedan går Hella igenom tekniken bakom LED belysning.

Varför välja LED-stålkastare?
Valet av LED (lysdioder), strömförsörjningen av dem samt strålkastarens termokontroll är viktiga faktorer för optimal ljuseffekt (lumen). Kvaliteten på de komponenter som Hella använder säkerställer t.ex. att ljuseffekten är oförändrad även vid höga omgivningstemperaturer. Alla fördelar med den moderna LED-tekniken realiseras av Hella på ett optimalt sätt.

Rätt ljuseffekt från LED-strålkastaren?
Tillverkarna av LED anger alltid ljuseffekter som baseras på en mycket låg impulsströmförsörjning utan temperaturpåverkan. Emellertid motsvarar uppgifterna om ljuseffekt inte alls de verkliga belysningsprestanda för den färdiga LED strålkastaren.

Det är vilseledande att multiplicera ljuseffekten för enskilda LED med antalet monterade LED. Det resulterar i en orealistiskt hög uppgift om ljuseffekten. Hella markerar sådana uppgifter som „calculated lumen“ (clm).

Lumen-uppgifterna från Hella baseras alltid på uppmätta och definierade ljustekniska värden. De motsvarar det ljus som effektivt avges från strålkastaren.

LED-strålkastare med lång livslängd
Minskning av LED-ljuseffekt uppstår i huvudsak genom temperaturpåverkan. Det är endast en bra termokontroll hos strålkastaren som garanterar en lång livslängd på LED. I produktutvecklingen använder Hella moderna simuleringsprogram för att säkerställa optimal värmeavledning genom husets konstruktion. Hella LED-arbetsstrålkastare är försedda med en termosensor som skyddar LED mot överhettning på ett tillförlitligt sätt. Det är på detta sätt den extremt långa livslängden kan uppnås.

Xenon

Gasurladdningslampor alstrar ljus enligt den fysikaliska principen för elektrisk urladdning. När tändspänning från en elektronikenhet läggs på joniseras gasen mellan lampans elektroder (fylld med ädelgasen xenon och en blandning av metaller och metallhalogenider) och fås att lysa med hjälp av en ljusbåge.

Under den kontrollerade tillförseln av växelström (ca 400 HZ) förångas de flytande och fasta ämnena på grund av den höga temperaturen. Lampan når full ljusstyrka först efter några sekunder när alla beståndsdelar har joniserats. För att undvika att lampan förstörs genom den okontrollerat ökande strömmen begränsas strömmen av en elektronikenhet.

När full ljusstyrka har uppnåtts behövs bara en driftspänning (inte tändspänning) på 85 V så att den fysikaliska processen underhålls. Ljusflöde, ljusutbyte, ljustäthet och livslängd är betydligt bättre än för halogenlampor.

Xenonlampan har ett dagljusliknande sken och är därför mer vilsamt för ögat än halogenljus och ger även en mer korrekt färgåtergivning.

Halogen

Genom tillförsel av elektrisk energi fås volframglödtråden att glöda. Detta gör att metall avdunstar från glödtråden. Då glödlampan fylls med halogen (jod eller brom) ökar glöd-trådens temperatur tills den ligger i närheten av smältpunkten för volfram (ca 3 400 °C).
Detta ger det höga ljusflödet.

De förångade volframpartiklarna binder sig omedelbart med fyllnadsgasen i närhet av den varma kolvväggen och blir till en gas (volframhalogenid) som släpper igenom ljus. När gasen kommer tillbaka till glödtråden upplöses den på grund av den höga glödtrådstemperaturen och bildar ett jämnt skikt av volfram.

För att kretsloppet ska kunna upphöra måste lampkolvens yttertemperatur uppgå till 300 °C. Kolven som består av kvartsglas måste därför sluta tätt om glödtråden. Ytterligare en fördel är att man kan arbeta med ett högre fyllnadstryck och därmed motverka upplösningen av volframpartiklarna. Även gassammansättningen i kolven påverkar ljusutbytet. Genom att tillföra små mängder av ädelgaser, t.ex. xenon, kan värmeavledningen från glödtråden minskas.

Halogenglödlampor 12V:
H1, H2, H3, H4, H7, H8, H9, H11, H13, HB3, HB4, 9145, HB5, R2

 

Halogenglödlampor 24V:
H1, H2, H3, H4, H7, H11, R2

De bästa bilmärkena vill självklart arbeta med de bästa leverantörerna.
De bästa bilmärkena vill självklart arbeta med de bästa leverantörerna.

Tysk spetsteknologi i kombination med ett kundorienterat synsätt och förmågan att läsa av samhällsförändringar har genom åren lett till att många ledande biltillverkare valt Hella som samarbetspartner.

Spetskompetens inom produkt-utveckling.
Spetskompetens inom produkt-utveckling.

Kärnan i Hellas personaltrupp utgörs av ingenjörer och forskare med spetskompetens inom produktutveckling, laboratorietester och tillverkningsprocesser, men designers och marknadsförare spelar en lika viktig roll i det ständigt pågående arbetet med att utveckla Hellas varumärke.

Hella är en del av KGK-gruppen.
Hella är en del av KGK-gruppen.

Vi använder koncerngemensamma funktioner för att hantera ordermottagning, logistik och leveranser. Det betyder att vi drar fördel av det stora företagets storskalighet och kvalitetssäkring till en lägre kostnad än vi annars kunnat erbjuda. Hos oss kan du känna dig trygg med att logistik och leveranser fungerar som de ska.

Läs mer teknik och kvalitet