Godkännanden

Säkert och lagligt.
Det kan tyckas självklart, men HELLA tycker det är viktigt att följa reglerna.

ECE-R10 (EMC)

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) betecknar två faktorer som är ett väsentligt kvalitetskriterium hos fordonsbelysning.

Störningsutsändning: begränsning av utsändningen av elektromagnetiska störningar i en omfattning som garanterar störningsfri drift av närbelägen utrustning.
Störningstålighet: garanterar tillräckligt högt motstånd mot utifrån kommande elektromagnetiska störningar.
De lagstadgade underlagen för detta är CISPR 25 samt ISO 7637 och 11452.

Skyddsklasstandard CISPR 25
CISPR 25 är standarden för störningsutsändning och har en klassificering från 1 till 5. Produkter i klass 5 uppfyller de högsta kraven och är även lämpliga för fastmontering direkt intill en antenn. Med klass 3 uppfylls alla lagstadgade standarder och ett rimligt skydd i de vanliga praktiska tillämpningarna säkerställs. HELLA ljussystem uppfyller minst klass 3, många t.o.m. klass 5 och garanterar absolut funktionssäkerhet i alla användningssituationer.

GGVSEB/ADR

GGVSEB betyder Förordningar om farligt gods för vägtrafik, järnväg och inrikes sjöfart. Denna förordning används för att EU-rådets och EU-direktiv 2008 / 68 / EG av den 24. september 2008 ska kunna efterlevas vid transport av farligt gods. Arbetsstrålkastare som är märkta på detta sätt är godkända för montering på transportanordningar som måste motsvara bestämmelserna enligt GGVSEB/ADR.

ECE-R23

På fordon längre än 6 m är två extra backstrålkastare baktill (totalt fyra) eller två backstrålkastare baktill och en backstrålkastare på vardera sida tillåtet, under förutsättning att dessa är ECE-godkända och märkta 00AR.

Från och med juli 2006 gäller nya regler för backstrålkastare på lastbilar och släpvagnar:

Det är tillåtet att montera extra typgodkända backstrålkastare bak på fordonet.
Alternativt är tillåtet att montera en extra backstrålkastare per vagnsida.
Montering av dimstrålkastare på bakvagnen förbjuds.
Användning av arbetsstrålkastare som backstrålkastare förbjuds.

Variant A: Två backstrålkastare på bakvagnen.
Variant B: En extra backstrålkastare på varje sida.
Variant C: Två extra backstrålkastare på bakvagn och en extra backstrålkastare på varje sida.

Exempel på tillåten montering.

ECE-R112

ECE-R112 är det godkännande som säkerställer att strålkastare till motorfordon som avger ett asymmetriskt hel-och halvljus, eller bådadera, och som är utrustade med glödlampor (även xenon) och/eller lysdiodmoduler, uppfyller de krav som ställs. Enligt detta reglemente så mäts inte lumen utan man mäter candela.

  • Det maximala värdet (I M) får under inga omständigheter överstiga 215 000 cd. Detta ger referenstalet 50. Man hänvisar även till R48 i detta reglemente när det gäller ljuskällorna och där gäller detta:
  • Den högsta samlade ljusstyrkan från de helljusstrålkastare som kan tändas samtidigt får inte överstiga 430 000 cd, vilket motsvarar ett
    referensvärde av 100. I Sverige har vi ju ett nationellt undantag från detta referenstal vilket innebär att vi kan montera fler extraljus och då överstiga det totala referensvärdet 100. Vi har dock inte undantag från att extraljusen ska vara E-godkända.

På alla bilar, lastbilar och bussar tagna i trafik efter 2005-01-01 måste samtliga extraljus vara E-godkända. E-märke och godkännandenummer skall finnas angivet på strålkastaren. Alla våra extraljus, utom pencilbeamstrålkastarna, är E-godkända.

De bästa bilmärkena vill självklart arbeta med de bästa leverantörerna.
De bästa bilmärkena vill självklart arbeta med de bästa leverantörerna.

Tysk spetsteknologi i kombination med ett kundorienterat synsätt och förmågan att läsa av samhällsförändringar har genom åren lett till att många ledande biltillverkare valt Hella som samarbetspartner.

Spetskompetens inom produkt-utveckling.
Spetskompetens inom produkt-utveckling.

Kärnan i Hellas personaltrupp utgörs av ingenjörer och forskare med spetskompetens inom produktutveckling, laboratorietester och tillverkningsprocesser, men designers och marknadsförare spelar en lika viktig roll i det ständigt pågående arbetet med att utveckla Hellas varumärke.

Hella är en del av KGK-gruppen.
Hella är en del av KGK-gruppen.

Vi använder koncerngemensamma funktioner för att hantera ordermottagning, logistik och leveranser. Det betyder att vi drar fördel av det stora företagets storskalighet och kvalitetssäkring till en lägre kostnad än vi annars kunnat erbjuda. Hos oss kan du känna dig trygg med att logistik och leveranser fungerar som de ska.

Läs mer teknik och kvalitet