Ljusakademi varningsljus

Syns man inte, finns man inte. Här är några saker att tänka på när man skall välja varningsljus.

Regler och lagar

ECE-R65, reglementet för ljus och montering

Varningsljus får endast användas på allmän väg om de uppfyller ECE-reglemente R65. ECE-R65 är den europeiska riktlinjen för varningsljus och anger ljusvärden, ljusfördelning, monterings-specifikationer osv.

Den stora E-märkningen, visar om varningsljuset uppfyller riktlinjerna i ECE-R65 och därmed har ett godkännande.

TA1/TA2
TA1 – denna märkning betyder att varningsljuset är gult och har en nivå på ljusstyrkan.

TA2 – denna märkning betyder att varningsljuset är gult och har två nivåer på ljusstyrkan, dag- och nattläge, där dagläget är något ljusstarkare.

ECE-R10, elektromagnetis kompabilitet (EMC)

Varningsljus med LED- eller xenonteknik kan generera störstrålning som påverkar fordonets elektroniksystem negativt. Hella utför tester enligt de lagstadgade kraven ECE-R10 men också enligt CISPR 25-standarden klass 5, som är den högsta avstörningsklassen, och säkerställer att radio och GPS inte påverkas. Alla lagstadgade standarder uppfylls med klass 3, vilket ger ett rimligt skydd i vanliga tillämpningar. Hellas varningsljus uppfyller minst klass 3, flertalet av dem även klass 5.

I vissa fall används även den lilla e-märkningen för att visa om varningsljuset uppfyller riktlinje ECE-R10 och därmed har ett godkännande.

Det är bara varningsljus som har både ECE-R65 och ECE-R10 som är tillåtna att använda på allmän väg.

ADR – transport av farligt gods

För att få monteras på fordon avsedda att transportera farligt gods på väg, järnväg och inrikes sjöfart måste varningsljusen vara godkända för detta vilket flertalet av Hellas modeller är. Förutsättning för godkännande: en skada på ljuskällan får inte leda till antändning av explosiva medier.

Montering

Varningsljusen finns med flera olika monteringsalternativ, fast takmontering, stångmontering, flexibel stångmontering (återställs alltid till samma position) samt magnet.
Det är viktigt att varningsljusets position inte kan förändras efter att det blivit korrekt monterat på fordonet. En felaktig montering betyder förlorad varningseffekt. Ett varningsljus måste sitta monterad så på fordonet att varningssignalen upptäcks från en omkrets på 25 m från alla positioner. Om detta inte är möjligt så måste extra varningssystem (till exempel fler varningsljus) monteras på fordonet.

 

Rätt
Fel

IP-skyddsklass

Detta är en internationell skyddsgrad och specificerar vilket skydd produkten har mot inträngande av fasta eller flytande främmande ämnen, t.ex. damm eller vatten. Alla Hellas varningsljus har hög IP-klassning och klarar bland annat högtryckstvätt. Läs mer här.

Termokontroll

Bra termokontroll är nödvändigt. Anledningen till detta är att det uppstår värme när en LED börjar lysa. Ju mer ström som tillförs, desto varmare blir dioden. Ljusflöde och livslängd avtar vid för hög temperatur. Värmen måste alltså ledas bort till omgivningen till exempel via lamphuskonstruktionen. Vid risk för överhettning styrs strömtillförseln med termogivare vilket ger LED:erna ett pålitligt skydd mot överhettning. Val av material är också viktigt och hur komponenterna arrangeras för att uppnå effektiv luftflöde. HELLAs varningsfyrar klarar temperaturer mellan -40°C och +60° C.

För att uppfylla ECE R-65 måste ljusstyrkorna som uppmäts efter 1 minuts och efter 30 minuters drift uppfylla de lägsta och högsta kraven. Detta visar hur viktig termokontroll är hos varningsljus med LED. För att undvika överhettning av LED är det bara med perfekt termokontroll som optimala ljusvärden kan garanteras vid långvarig användning.

Felpolariseringsskydd

Hellas LED varningsljus är utrustade med felpolariseringsskydd som skyddar LED och elektronik om anslutningskablarna skulle förväxlas.

Några av Hellas LED-produkter

De bästa bilmärkena vill självklart arbeta med de bästa leverantörerna.
De bästa bilmärkena vill självklart arbeta med de bästa leverantörerna.

Tysk spetsteknologi i kombination med ett kundorienterat synsätt och förmågan att läsa av samhällsförändringar har genom åren lett till att många ledande biltillverkare valt Hella som samarbetspartner.

Spetskompetens inom produkt-utveckling.
Spetskompetens inom produkt-utveckling.

Kärnan i Hellas personaltrupp utgörs av ingenjörer och forskare med spetskompetens inom produktutveckling, laboratorietester och tillverkningsprocesser, men designers och marknadsförare spelar en lika viktig roll i det ständigt pågående arbetet med att utveckla Hellas varumärke.

Hella är en del av KGK-gruppen.
Hella är en del av KGK-gruppen.

Vi använder koncerngemensamma funktioner för att hantera ordermottagning, logistik och leveranser. Det betyder att vi drar fördel av det stora företagets storskalighet och kvalitetssäkring till en lägre kostnad än vi annars kunnat erbjuda. Hos oss kan du känna dig trygg med att logistik och leveranser fungerar som de ska.

Läs mer teknik och kvalitet