Ljusakademi extraljus

Det finns extraljus och det finns extraljus. Vid en första anblick kanske de ser ganska lika ut, men väl ute på vägarna är skillnaderna desto tydligare. Kunskap och prestanda låter sig helt enkelt inte kopieras så lätt. Ett bra extraljus ska tåla vattenstänk och vibrationer, stötar och skumpiga vägar, heta sommarköer och isande snöstormar. Framför allt ska ett bra extraljus ge en optimal ljusbild, mil efter mil, år efter år. Först då är det ett extraljus som fungerar.

Fjärrljus

Ger en ljusbild med samma karaktär som vanligt helljus på din bil eller lastbil, men med större bredd och längre räckvidd. Fjärrljus är den vanligaste typen av extraljus och passar dig som färdas på omväxlande typer av vägar.


Pencilbeamljus

Tack vare Hellas FF-teknik har pencilbeam-extraljusen en bra bredd de första 200-300 meterna. Därefter smalnar ljuset av och blir mycket långtnående.


Dimljus

Dimljus är inte bara till för dimma. De är även utmärkta vid snöfall och kraftigt regn. Den speciella optiken ger ett brett och jämnt ljus på vägbanan, direkt framför bilen, med minsta möjliga egenbländning.


Runt eller fyrkantigt

En rund strålkastare ger alltid mer ljus än en rektangulär strålkastare med samma bredd, eftersom den rektangulära egentligen är en rund där man kapat bort över- och underdelen.

Lux

Lux är det värde som är mest intressant för att beskriva hur en strålkastare lyser. Värdet är avgörande för upplysningen av ett arbetsområde och anger hur mycket ljus som når fram till en viss yta. Belysningsstyrkan mäts med en luxmätare för att fastställa om en arbetsyta är tillräckligt belyst. Belysningsstyrkan uppgår till 1 lux när ett ljusflöde på 1 lumen jämnt belyser en yta på 1 m2. Viktigt är att samla ljuset och generera en jämnt fördelad och homogen belysning utan mörka områden eller fläckar. Så kallade isoluxdiagram/ljusdiagram används för att visa hur våra extraljus lyser.

Lumen

Lumen anger den totala mängd ljus som en strålkastare avger i alla riktningar. Lumen tar inte hänsyn till i vilken riktning ljuset strålar vilket innebär att detta värde ofta är missvisande när det handlar om hur riktad belysning som arbetsljus och extraljus fungerar i praktiken. Hella anger endast verkliga uppmätta lumen medan många konkurrenter anger kalkylerade teoretiska lumen.

Isoluxdiagram

För att jämföra olika strålkastare och för att kunna välja rätt strålkastare för sitt behov används isoluxdiagram. Hellas isoluxdiagram är baserade på att extraljuset är monterad enligt gällande rekommendation. Så för att avgöra om ett extraljus ger tillräckligt med ljus, titta på isoluxdiagrammen, låt inte lumenvärdet styra ditt val.

Xenon

Xenonlampan kallas ibland även gasurladdningslampa. Xenonljus alstras av en ljusbåge i en glaskolv fylld med xenongas och ger ett mycket kraftigt ljus. Att tända ljusbågen kräver 25 000 volt, men därefter förbrukar xenonlampan endast 35 watt. Trots det ger den cirka 2,5 gånger mer ljus än en 100 watts halogenlampa. Xenon ljusteknik ger ett dagljusliknande sken och är därför mer vilsamt för ögat än halogenljus och ger även en mer korrekt färgåtergivning.


Xenonkonvertering

Det är enlig lag inte tillåtet att konvertera eller bygga om en strålkastare avsedd för halogenglödlampa till xenon.

LED (lysdioder)

LED kan idag användas i alla ljusfunktioner på ett fordon. De har mycket lång livslängd, hög driftsäkerhet och är okänsliga för yttre påfrestningar som t.ex. vibrationer och är i och med detta underhållsfria. LED ljusteknik ger också en låg energiförbrukning, man får ut mycket ljus i förhållande till tillförd energi. Viktigt är dock att man har en inbyggd temperaturstyrning på LED och elektronik så att de inte blir överhettade. En överhettad LED tappar ljuseffekt och livslängden förkortas. Vita högeffekts LED som används i Hellas extraljus och arbetsbelysningar har också en färgtemperatur som ligger mycket nära dagsljus vilket gör att ljuset blir vilsamt för ögat och man blir inte lika trött.

Nya Luminator LED

Siktsträcka

Om du kör i 100 km/h avverkar du 28 meter per sekund. I den farten får du 3 sekunder extra på dig att reagera för varje 100 meter du förlänger sikten. I dessa sammanhang är tre sekunder mycket lång tid.


Välj rätt glödlampor

Hur bra strålkastare du än väljer – med en undermålig glödlampa kommer de inte till sin rätt. Satsa på glödlampor från någon av de kända tillverkarna, även om de kanske kostar några kronor mer. Och kom ihåg, Watt är inte ett mått på hur mycket ljus en lampa ger, utan endast ett mått på energiförbrukningen.


Blått glas

Ett blåtonat glas gör att strålkastaren ger ett vitare, mer dagsljusliknande ljus, vilket är mer vilsamt för ögat.

E-godkännande

På alla bilar, lastbilar och bussar tagna i trafik efter 2005-01-01 måste samtliga extraljus vara E-godkända. E-märke och godkännandenummer skall finnas angivet på strålkastaren. Alla våra extraljus, utom pencilbeamstrålkastarna och ett par modeller av Luminator Xenon, är E-godkända.

 

Referenstal

På alla helljusstrålkastare, dit även fjärrstrålkastare räknas, skall det på strålkastaren finnas angivet ett referenstal. I många länder har man en begränsning på hur stor summan av referenstalen på en bil får vara, det har vi inte i Sverige. Enkelt beskrivet så talar referenstalet om hur en strålkastare lyser. Med två likadana strålkastare har den med högst referenstal längre räckvidd men något smalare ljusbild. Tidigare har referenstal 37,5 varit det vanligast förekommande på fjärrstrålkastare i Sverige. Tack vare ändringar i ECE-reglementet är det nu möjligt att få strålkastare med referenstal 50 E-godkända. Oavsett referenstal så gäller dock fortfarande att en stor strålkastare ger en större ljusbild än en liten.

Regler och lagar

CE-märkning

Ett grundläggande krav för att få CE-märka och sälja produkter i Europa som kan störa annan elektronisk utrustning är att dessa uppfyller kraven i EMC-direktivet 2004/108/EG. Tillverkarna själva måste försäkra att produkterna överensstämmer med reglerna för CE-märkning.

Läs mer om regler och lagar

IP-skyddsklass

Detta är en internationell skyddsgrad och specificerar vilket skydd produkten har mot inträngande av fasta eller flytande främmande ämnen, t.ex. damm eller vatten. Hellas LED arbetsstrålkastare klarar i de flesta fall IP6K9K och IP6K8, vilket betyder att de tål hög-tryckstvätt och nedsänkning i vatten.

Termokontroll

Bra termokontroll är nödvändigt. Anledningen till detta är att det uppstår värme när en LED börjar lysa. Ju mer ström som tillförs, desto varmare blir LED:en. Ljusflöde och livslängd avtar vid för hög temperatur. Värmen måste alltså ledas bort till omgivningen till exempel via lamphuskonstruktionen. Vid risk för överhettning styrs strömtillförseln med termogivare vilket ger LED:erna ett pålitligt skydd mot överhettning.

De bästa bilmärkena vill självklart arbeta med de bästa leverantörerna.
De bästa bilmärkena vill självklart arbeta med de bästa leverantörerna.

Tysk spetsteknologi i kombination med ett kundorienterat synsätt och förmågan att läsa av samhällsförändringar har genom åren lett till att många ledande biltillverkare valt Hella som samarbetspartner.

Spetskompetens inom produkt-utveckling.
Spetskompetens inom produkt-utveckling.

Kärnan i Hellas personaltrupp utgörs av ingenjörer och forskare med spetskompetens inom produktutveckling, laboratorietester och tillverkningsprocesser, men designers och marknadsförare spelar en lika viktig roll i det ständigt pågående arbetet med att utveckla Hellas varumärke.

Hella är en del av KGK-gruppen.
Hella är en del av KGK-gruppen.

Vi använder koncerngemensamma funktioner för att hantera ordermottagning, logistik och leveranser. Det betyder att vi drar fördel av det stora företagets storskalighet och kvalitetssäkring till en lägre kostnad än vi annars kunnat erbjuda. Hos oss kan du känna dig trygg med att logistik och leveranser fungerar som de ska.