Kvalitetstester

Kvalitetsprogram och testlaboratorier i världsklass. HELLA har idag ett fullödigt strategiskt kvalitetsprogram för att säkra upp att kunderna alltid möts av förstklassiga produkter och tjänster.

Till forskningscentret i Lippstadt hör en enhet som är central för HELLA:s forskning och utveckling – testlaboratorierna. Här utför centrets forskarteam noggranna och hårda kontroller för att se till att HELLA:s produkter håller vad de lovar. I alla väder – bokstavligt talat. Teamen provar bland annat att produkterna står emot vatten, stötar, vibrationer, kyla och värme. Korrosionstester är ett viktigt inslag, liksom hållbarhet i fästen. I testlaboratoriet gör man även datorsimuleringar av ljusbilden och även hur denna förändras vid olika väderlekar, så kallat dåligt-väder-tester.

Stänkvattentest

HELLA-produkter testas under realistiska förhållanden i universella stänkvattenkabiner. Kabinerna har utrustning för att simulera regn, sköljande och sprutande vatten samt dimma. Här täthetstestas produkterna i intervall- och stänkvattentest med ett tryck på upp till 5 bar och vid vattenstråletest med ett tryck på upp till 10 bar. (IP XK4K).

Högtryckstvättstest

Produkterna testas i en testanläggning med ett vattentryck på upp till 120 bar och en vattentemperatur på 85 grader Celsius. I detta test simuleras rengöring i en tvättlinje eller med en högtryckstvätt (IP 6K9K).

Dammtest

Vid dammtestet kontrolleras hur väl t.ex. en arbetsstrålkastare är skyddad mot att främmande föremål och om damm tränger in. Utrustningen utsätts dessutom för en luft-/ dammblandning under 5 timmar. Endast på detta sätt kan HELLA garantera att damm inte tränger in i produkten och därmed garantera produktens långa livslängd.

Nedsänknings- och trycktäthetstest

Detta test genomförs på alla ljustekniska produkter, beroende på kraven. Ett vattendjup på
1 meter uppnås i ett dränkbart rör. Ett djup på 6 meter kan uppnås i en annan testanläggning. Dessutom utförs en övertryckstest med upp till 1,6 bar i en bassäng. Alla tester genomförs enligt HELLA standard 67101 och lagstadgade krav (IP 67).

Värme-, fukt- och köldtest

Under temperaturväxlingstester utsätts HELLA-produkter för temperaturväxlingar mellan -40° Celsius upp till +100 ° Celsius i klimatiserade skåp med 600 till 1 000 liters volym. Dessutom utförs daggtester upp till max. 95 % luftfuktighet och upp till + 80 ° Celsius.
I s.k. ”chockskåp” varierar temperaturen inom sekunder (intervall på max. 6 sek.) mellan
-40 ° Celsius upp till +100 ° Celsius. Detta är stresstester för alla material, både för belysning och separata elektronikkomponenter. Tiden för värme- och köldtesterna är upp till 48 timmar.

Saltstänktest

Vid saltstänkstestet simuleras de tuffa körförhållandena på vägarna. En dimma av salt virvlar runt arbetsstrålkastaren i upp till 720 timmar för att testa korrosionsbeständigheten. Där andra redan givit upp, övertygar HELLA med kvalitet och hög robusthet. En hög beständighet mot saltstänk krävs speciellt för backstrålkastare. Genom den låga monteringshöjden baktill på fordon är strålkastarna utsatta för tuffa villkor (t.ex. vatten, salt och stenskott).

Vibrationstest

Detta test simulerar produktens förhållningssätt på ”dåliga vägar” och visar t.ex. reaktioner på potthål, grusvägar, krossad sten, åkrar, skogs- och småvägar. Den mekaniska konstanta hållfastheten i vertikal och horisontell axel testas i ett bredbandsbrustest. Frekvensbredden ligger mellan 10 til 1000 Hertz. Förutom vibrationstestet utsätts produkterna även för ett temperaturtest mellan -40 ° Celsius och + 80 ° Celsius. Bl.a. testas plastens föråldrings-process. Alla produkter funktionstestas upp till 24 timmar. Dessutom genomförs en mekanisk chocktest under detta test, där reaktionen vid stötar (produkter i kartong vid försändelse) simuleras med en acceleration på 300 meter upp till 500 meter sekund 2.

De bästa bilmärkena vill självklart arbeta med de bästa leverantörerna.
De bästa bilmärkena vill självklart arbeta med de bästa leverantörerna.

Tysk spetsteknologi i kombination med ett kundorienterat synsätt och förmågan att läsa av samhällsförändringar har genom åren lett till att många ledande biltillverkare valt Hella som samarbetspartner.

Spetskompetens inom produkt-utveckling.
Spetskompetens inom produkt-utveckling.

Kärnan i Hellas personaltrupp utgörs av ingenjörer och forskare med spetskompetens inom produktutveckling, laboratorietester och tillverkningsprocesser, men designers och marknadsförare spelar en lika viktig roll i det ständigt pågående arbetet med att utveckla Hellas varumärke.

Hella är en del av KGK-gruppen.
Hella är en del av KGK-gruppen.

Vi använder koncerngemensamma funktioner för att hantera ordermottagning, logistik och leveranser. Det betyder att vi drar fördel av det stora företagets storskalighet och kvalitetssäkring till en lägre kostnad än vi annars kunnat erbjuda. Hos oss kan du känna dig trygg med att logistik och leveranser fungerar som de ska.

Läs mer teknik och kvalitet