ZeroGlare

HELLA Mining har utvecklat optiksystem ZEROGLARE för att tillföra vägtrafikens säkerhet och komfort till gruvarbetsplatsen. Med optiksystemet ZEROGLARE undviker du att ljus från mötande  trafik bländar föraren och riskerar att skapa obehag eller orsaka olyckor.

Det innovativa optiksystemet har ett horisontellt bländskydd som styr ljuset ner i marken framför fordonet i stället för att lysa mötande operatörer i ögonen.

Många tillverkare av arbetsbelysning har inte kapacitet att utforma och utveckla egna optiklösningar, utan använder standardkomponenter från husbelysning eller utomhusstrålkastare i sina system. Det innebär att risken för bländning ökar i takt med ljusstyrkan och mötande förare lätt får ljuset i ögonen.

I samråd med företrädare för gruvindustrin bestämde sig därför HELLA Mining för att investera i utvecklingen av ett optiksystem som kunde rikta ljuset bara dit det behövdes. Det färdiga resultatet är konceptet ZEROGLARE, som ger operatören bättre sikt och ökad säkerhet utan att blända mötande operatörer vid arbeten såväl ovan som under jord.

Modellerna RokLUME 380 och RokLUME 280 är båda kraftfulla arbetsstrålkastare på upp till
7 500 respektive 4 300 uppmätta lumen.

De bästa bilmärkena vill självklart arbeta med de bästa leverantörerna.
De bästa bilmärkena vill självklart arbeta med de bästa leverantörerna.

Tysk spetsteknologi i kombination med ett kundorienterat synsätt och förmågan att läsa av samhällsförändringar har genom åren lett till att många ledande biltillverkare valt Hella som samarbetspartner.

Spetskompetens inom produkt-utveckling.
Spetskompetens inom produkt-utveckling.

Kärnan i Hellas personaltrupp utgörs av ingenjörer och forskare med spetskompetens inom produktutveckling, laboratorietester och tillverkningsprocesser, men designers och marknadsförare spelar en lika viktig roll i det ständigt pågående arbetet med att utveckla Hellas varumärke.

Hella är en del av KGK-gruppen.
Hella är en del av KGK-gruppen.

Vi använder koncerngemensamma funktioner för att hantera ordermottagning, logistik och leveranser. Det betyder att vi drar fördel av det stora företagets storskalighet och kvalitetssäkring till en lägre kostnad än vi annars kunnat erbjuda. Hos oss kan du känna dig trygg med att logistik och leveranser fungerar som de ska.

Läs mer teknik och kvalitet