K-LED Nano – Blixt

  • Multivolt 10-32 V
  • Effektförbrukning 5 W
  • CISPR25 klass 5, ECE-R65, ECE-R10,
  • Skyddsklass IP6K7, IP6K9K
Hitta återförsäljare

Trots sina kompakta mått ger K-LED Nano en ljusintensitet över genomsnittet. HELLAs minsta
E-godkända blixtvarningsfyr hittills genererar en blixtrande långtnående gul varningssignal.
Det finns två monteringsvarianter, fast montering och fl exibels rörstudsmontering. Versionen
för fast montering har en monteringsdiameter på 130 mm, som motsvarar vanliga HELLA
monterings punkter vilket gör ett byte snabbt och enkelt. Varianten med fl exibel rörstudsmontering
har stöt- och vibrationsdämpande bas som fjädrar bort kraftiga slag upptill 45°och minskar risken
för skador. Fyren återgår alltid till ursprungsläget. Tack vare detta och att fyren är helt tät kan
K-LED Nano också användas i mycket vibrationsintensiva och dammiga miljöer.
För dem som har begränsat utrymme, fi nns på förfrågan, en mycket kompakt variant med en
monteringsdiameter på antingen 43 eller 85 mm och kräver bara ett minimum av utrymme.

2XD 066 146 001 takmontering
Produktmått
2XD 066 146 011 flexibel rörstudsmontering
Produktmått

Tekniska egenskaper

Egenskaper
Spänning
Effektförbrukning
Montering
Varningsfunktion
Skyddsklaser
Färg
Art.nr.2XD 066 146 001Art.nr.2XD 066 146 011
10-32V10–32 V
5w5w
FastStång
BlixtBlixt
IP6K7, IP6K9IP6K7, IP6K9
GulGul